1, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

బ్లాక్ మనీ

 No automatic alt text available.

ఊమెన్ గారు అప్పుడెప్పుడో 1972 లో వేసిన కార్టూన్ ఇది. ఇప్పటికి కూడా ఎంతో సరిపొయ్యే కార్టూన్. సంపాయించుకున్న దాంట్లో ఎక్కువ భాగం టాక్సులకే అన్నప్పుడు, ఆ కట్టిన టాక్సులకు తగిన సర్వీస్ తనకు రానప్పుడు, పౌరుడు టాక్సు ఎందుకు కడతాడు. సవ్యంగా పన్నులు కడుతున్న మనిషులను మరిన్ని టాక్సులు వేసి టాక్సు ఎగ్గొడితే అనే ఆలోచన ప్రభుత్వమే తీసుకొస్తున్నది అన్న మాట ముమ్మాటికీ నిజం.

కామెంట్‌లు లేవు: